Ronado là một con quái thú, nhưng Messi lại được nhân đôi sức mạnh