Ronaldo Nazario <3, Đời nó thường chả liên quan như zậy đó :D

Ty Huu Doc Ngoc