Sau chiến thắng, Amir Khan gửi lời cảnh báo đến Mayweather

Ty Huu Doc Ngoc